close

אודות מכון ירושלים לצדק

מכון ירושלים לצדק מקדיש את עיקר מרצו לטיפוח עקרונות שלטון החוק וזכויות האדם.
המכון שם לו למטרה להגן על זכויותיהם של כל בני האדם בישראל ובשטחים הסמוכים לה.

הצוות, הידע והמקצועיות שלנו עוזרים לא רק להעלות את המודעות לנושאים הנסתרים
מן העין אלא גם ואולי בעיקר, להיות קולם של אלו שאין להם קול- קורבנות
משטרי הדיכוי באזור המזרח התיכון.

העבודה שלנו

בתחומי ישראל אנחנו מקדמים את חופש הדת וחופש המצפון, ומעניקים הגנה משפטית לבני מיעוטים, כמו גם אזרחים חסרי כל זיקה דתית. אנו מקיימים פעילות נרחבת למען קורבנות סחר בבני אדם ופועלים בקרב קורבנות גזענות מהקהילה האתיופית ומספקים ייצוג לחיילים בודדים שננטשו על ידי בני משפחותיהם בשל בחירתם לשרת בצה”ל.

calev myers

תשוקתנו לחופש, אמת ובהירות מוסרית הניעה אותנו לרדוף צדק, לא רק בתוך ישראל, אלא גם למען ישראל. אנו מאמינים שההסברה היעילה ביותר למען ישראל היא דרך רדיפת צדק תוך כדי הפצת מסר בעל שולשה עקרונות:

1) קיומה של מדינת ישראל הינה עובדה מוגמרת ללא עוררין.
2) מדינת ישראל הינה חלק בלתי נפרד מהמזרח התיכון.
3) מדינת ישראל מושתתת על עקרונות הדמוקרטיה ובראש מעייניה שמירה על ערכי חיי וכבוד האדם .

רובם המוחלט של ארגוני זכויות האדם באזור מצביעים באופן שטתי על הכיבוש הישראלי של השטחים השנויים במחלוקת, כגורם עיקרי להפרת זכויות אדם באזורנו. אנו סבורים כי בדיוק ההיפך הוא הנכון ואנו דוגלים במבט מעמיק יותר ומאוזן יותר בעניין זה. עבודתנו בסוגיה זו הובילה אותנו אל האו”ם ואל הפרלמנט האירופי, כמו גם אל מוסדות אקדמיים מוערכים בכמה יבשות. אנו ממשיכים לקרוא לקהילה הבינלאומית להתחיל לפקח ולדרוש דין וחשבון על מיליארדי הדולרים שמועברים כל שנה לרשות הפלסטינית כביכול למטרות סיוע.

הצוות שלנו

כלב מאיירס, מייסד המכון

פלביה סוולדה, מנכ״ל JIJ ישראל
gr_michael_mugshot

לשמעון מאיירס, מנהל JIJ ארה”ב
gr_lydia_mugshot

לידיה מורגן, מנהלת אדמיניסטרטיבית JIJ ישראל
gr_noam_mugshot

נועם עזרא, מנהל פרויקטים החיילים הבודדים