close

מחקרים ודפי מידע

מחקרים

להורדה: הפרות של זכויות הילד ע”י הרשות הפלסטינית וחמאס
הפרות של זכויות הילד ע”י הרשות הפלסטינית וחמאס

להורדה: הפרות של זכויות פוליטיות ע”י הרשות הפלסטינית וחמאס
הפרות של זכויות פוליטיות ע”י הרשות הפלסטינית וחמאס

להורדה: הפרות של חופש הביטוי מבוצעות ע”י הרשות הפלסטינית וחמאס
הפרות של חופש הביטוי מבוצעות ע”י הרשות הפלסטינית וחמאס

להורדה: זכויות נשים תחת הרשות הפלסטינית והחמאס
זכויות נשים תחת הרשות הפלסטינית והחמאס

להורדה: עוולות מוסתרות
עוולות מוסתרות

להורדה: פליטים לנצח
פליטים לנצח

להורדה: חופש דת פלסטיני
חופש דת פלסטיני

להורדה: חמאס והחוק הבינלאומי לזכויות האדם
חמאס והחוק הבין לאומי לזכויות אדם

להורדה: אונר”א – הערכה מחדש
אונר”א – הערכה מחדש

דפי מידע


להורדה: מדוע החמאס רע לפלסטינים?
מדוע החמאס רע לפלסטינים?

להורדה: כסף, כסף
כסף, כסף

להורדה: אמנות והפרות
אמנות והפרות

להורדה: האסלאם הקיצוני: טיהור אתני בשנת 2014
האסלאם הקיצוני: טיהור אתני בשנת 2014

להורדה: מוות בים התיכון
מוות בים התיכון

להורדה: אונר”א נתונים מטרידים  
אונר”א נתונים מטרידים