close

זכויות האדם פלסטיני

במהלך השנים האחרונות, פרסם "מכון ירושלים לצדק" שלושה דוחות בעניין זכויות האדם באזור. צוות החוקרים והמתמחים שלנו הקדיש אלפי שעות לראיונות ולמציאת נתונים ועובדות הנוגעות בסוגיות רבות. הסוגיות הללו נוגעות בהפרות זכויות אדם ברשות הפלסטינית, בעניין פליטים פלסטינים ובנושא חופש הדת. העובדות אותן למדנו, מאפשרות לנו להרחיב את השיח על זכויות אדם בקונפליקט הפלסטיני – ישראלי ולכלול גישה המבוססת על עובדות.

כלב מרצה באוניברסיטת הלסינקי
כלב מרצה בפרלמנט האירופי

מחקר זכויות אדם 

השתמשנו במחקרים שערכנו על מנת ליצור מספר סרטים קצרים ביוטיוב המסבירים מספר סוגיות קשות באזור, כמה מהם זכו למאות אלפי ציפיות ברשת.

"מכון ירושלים לצדק" שם לו למטרה עליונה לקדם את הצדק בישראל. ואולם, לפני מספר שנים התברר לנו כי איננו יכולים להתעלם מהאירועים המתרחשים סביבנו ובמרחב בו אנו חיים. התחלנו לחקור את מצב זכויות האדם הפלסטיני ברשות הפלסטינית ובמדינות ערב ואת הסיוע המסיבי של הקהילה הבינלאומית. מצאנו, כי כל אלו יוצרים מציאות של הפרה מתמשכת של זכויות אדם בסיסיות.

שבוע זכויות האדם פלסטיני

מאז 2011, אנו מקיימים אירועים בקמפוסים ובפרלמנטים ברחבי העולם במטרה לאזן את השיח האקדמי והפוליטי הנשלט כיום על ידי שדולה אנטי ציונית. ב – 2012 החלטנו לקיים מספר אירועים תחת הכותרת "שבוע זכויות האדם הפלסטיני". האירועים צוינו בטורונטו, יורק, הלסינק ואוניברסטית תל אביב. במהלך פברואר 2014 אירועים דומים התקיימו במפרץ סן פרנסיסקו – בקמפוסים של ברקלי, דיויס וסן חוזה. באפריל 2014 קיימנו אירוע זהה באופסלה שבשבדיה ובנובמבר 2014 קיימנו אירועים נרחבים בפריז שבצרפת.