close

הסברה ישראלית חדשה

אנו חיים במזרח התיכון יחד עם כ-350 מליון אזרחים. 70 אחוזים מאיתנו מתחת לגיל 30. אנו מחוברים לגוגול, יוטוב, פייסבוק וטוויטר. אנו משכילים יותר מבשנים עברו ולא מוכנים לקבל בכניעה את הניניונות לשתוף את מוחנו עם אידיאולוגיות המתאימית לתקופת ימי הביניים.

IMG_0435

אנחנו חושבים עבור עצמנו. אנו דורשים לקחת חלק בהחלטות גורליות שישפיעו על עתידנו. לא ניתן למלחמות אבותינו להרוס את עתיד צאצאינו.
נמשיך לחשוף עוולות ממסדיות, נפגין נגד ניצול  ודיכוי ולא נעצור עד שנוכל לחיות בכבוד וחירות. יחד נבנה כאן עתיד של שלום, שגשוג וביטחון. אנו אזרחי המזרח התיכון.  דבר לא יעצור אותנו.

כיצד ניתן לתמוך?

הרשם לניוזלטר לקבל את חדשות העשייה בשטח

הרשם