close

רק בישראל

ישראל היא הלב של שלושת הדתות (המונותיאיסטיות) הגדולות ביותר. לכן היא עומדת במוקד העניין של יותר מ – 3.8 מיליארד בני אדם ברחבי העולם.

לישראל יש את סוללת העיתונות הבינלאומית השנייה בגודלה אחרי וושינגטון.

על ידי קידום הצדק בישראל, ניתן להשפיע על המדיניות ועל צורת החשיבה של בני האדם ברחבי העולם. פעמים רבות החוקים שלנו וההחלטות של בית המשפט העליון שימשו כדוגמה וכבסיס לרפורמות בחברות מערביות אחרות.

שמונים אחוזים מהוועדות המיוחדות של האו”ם קראו לגמוז את ישראל וארבעים אחוז מהחלטות מועצת זכויות האדם של האו”ם מתייחסות לסכסוך הישראלי פלסטיני.

הסיוע הכספי שנשלח למזרח התיכון עולה בהרבה על סכום הסיוע שנשלח לכל מקום אחר בעולם. רוב הסיכויים הם, שכספי המסים של אזרחי אירופה וארה”ב מושקעים ברשות הפלסטינית.

מלבד לארה”ב, לישראל יש יותר חברות הנסחרות בנאסד”ק מאשר לכל מדינה אחרת בעולם. בגלל היצירתיות הטכנולוגית שלה, לישראל יש תמ”ג גבוה מהתמ”ג של כל 22 המדינות האחרות במזרח התיכון גם יחד. כמו כן, ישראל מפרסמת יותר ספרים ומאמרים אקדמיים לנפש מכל מדינה אחרת, בהפרש גדול. באמצעות הפיתוח המדעי, ישראל משפיעה עמוקות על תחומים רבים בחייהם של אזרחי העולם כולו.

ישראל היא הדמוקרטיה המערבית היחידה במזרח התיכון והיא ממוקמת כיום בקו החזית במאבק בין ציביליזציות, בין חברות דמוקרטיות לחברות טוטאליטריות. עצם קיומה מוכיח כי עקרונות הדמוקרטיה, שלטון החוק, החופש וזכויות האדם באמת יכולים לשגשג באזור הנשלט על ידי דיקטטורות עוינות.

__________________________________________________________________
“דמוקרטיה היא לא דבר שנעשה. דמוקרטיה היא דבר שאומה תמיד חייבת לעשות.”
ארצ’יבלד מקליש, משורר אמריקאי
__________________________________________________________________

העתיד שלך ושל ילדייך יושפע לטובה או לרעה דרך האירועים המתרחשים ברצועה הקטנה הזאת שעל חוף הים התיכון. אנו מאמינים כי על ידי קידום צדק בישראל ולישראל, אנו יכולים להבטיח עתיד טוב יותר לאנושות על פני הגלובוס.