close

מבכים וכואבים את מותו של אלי ויזל

July 6, 2016 By Flavia Sevald

247

מכון ירושלים לצדק מביע צער רב על פטירתו של אלי ויזל כשהוא בן 87. ויזל היה אחד האנשים המסורים ביותר, הרהוטים והנמרצים בלוחמה כנגד התנהוגות בלתי אנושיות של בני אדם. לאחר שבילדתו חווה את זוועות השואה כאסיר באושוויץ, החליט ויזל להקדיש את חייו למען יצירת מודעות ציבורית על המאבק כנגד רצח עם, שנאה וחוסר צדק.

התשוקה של ויזל לצדק לא ידעה גבול. הוא פעל למען הזכות לחופש וכבוד של ההיהודים בברית המועצות, האינדיאנים מניקרגואה, ילידי הארץ ממוצא אתיופי, פליטים קמבודים, “הנעלמים” בארגנטינה, הכורדים, קורבנות של רעב ורצח עם אפריקה וכנגד האפרטהייד בדרום אפריקה.

ויזל היה ידוע בחוסר שתיקתו אל מול מפרי זכויות האדם וכבוד האדם. במהלך נאום זכיותו בפרס נובל לשלום, אמר:  “תמיד יש לנקוט עמדה. השארות באיזור הנטרלי מסייעת לצוררים ולא לקורבנות. שתיקה מעודדת את המענה ולא את  המעונה”. אחת מהאימרות בהן היה משתמש באופן תדיר הייתה- “ההיפך מאהבה אינו שנאה, אלא האדישות”

אנו מצטרפים לכל אוהבי האדם ומגניי העוולות, מתוך הרצון להוקיר ולכבד את המורשתו של אלי ויזל שיהווה כמצפון של דור שלם.