close

הצטרפו אלינו במאבק בזנות וסחר בבני אדם בישראל

במשך יותר משש שנים "מכון ירושלים לצדק" מסייע לגברים, לנשים ולילדים אשר נפלו קורבן לסחר המין. בנוסף לכך, אנו משקיעים מאמצים אדירים על מנת לשנות את החקיקה בישראל, שכיום מאפשרת גם מכירה וגם רכישה של שירותי מין.

הקרנת הבכורה של "נפשע"- סרט תיעודי על תעשיית המין העולמית

חוק הפללת הלקוח

"מכון ירושלים לצדק" הוא שחקן מרכזי בקידום מודל החקיקה השוודי בכנסת ישראל. על פי המודל השוודי, לקוח שירותי המין נענש. החוק המוצע אוסר על רכישת שירותי מין ומטיל את האחריות המשפטית על הלקוח ולא על הספק. בעבר הצלחנו להעביר את החוק דרך שניים מתוך ארבעת סבבי ההצבעה ואנחנו ממשיכים במאמצינו כדי לראות את החוק מאושר ומיושם במלואו.

למרות שחברים רבים בכנסת ישראל תומכים באופן אישי בהצעת החוק, אף מפלגה עד כה לא מחויבת לשינוי המצב הנוכחי. על פי רוב, הדבר נובע מהאינטרס הציבורי המועט בנושא, אשר מציע רווח פוליטי זעום לח"כ שפועל לקידום החוק.

שינוי דעת הקהל

דעת הקהל הישראלית בנוגע ללגיטימיות של עולם הזנות משתנה לעיתים קרובות. חלק גדול מהחברה שלנו אינו מודע למציאות של תעשיית המין. אנו ב"מכון ירושלים לצדק" הבנו כי יש להעשיר את החברה בידע הקשור לנושא. אנו מאמינים כי שינוי אופי הדיון בכל הקשור לעיסוק בזנות, יפרוץ את הדרך להבאת שינוי אמיתי בישראל. נחלנו הצלחה בהצגת המסר שלנו בטלוויזיה הישראלית, יחד עם קבוצות רבות בחברה. כמו כן יצרנו גם סרט קצר, שכותרתו "זונה", החושף את סחר המין הישראלי.