close

פרוייקט החיילים הבודדים של צה"ל

בשנת 2009 הזדעזענו לגלות את מצבם הקטסטרופאלי של חלק מהחיילים הבודדים המשרתים בצה"ל. לחיילים הבודדים אין משפחה לחזור אליה בסופי השבוע. החלטנו לסייע לחיילים אלו, על ידי העלאת הנושא בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ועל ידי מתן עזרה ישירה.

יום כיף בבריכה
חוגגים לחייל בודד את שסיים קורס הקצינים

שבת וארוחות חג

בכל יום שישי אנחנו מזמינים את החיילים הבודדים הגרים בירושלים לבית מלון "יהודה" לאכול ארוחות שישי. בחגים יהודיים וישראלים אנחנו מממנים ארוחות חגיגיות לחיילים במסעדות שונות.

מספר פעמים בשנה אנו לוקחים את החיילים, אשר רובם מגיעים ממשפחות מצוקה, לטיולי יום ברחבי הארץ במטרה לספק להם תמיכה חברתית וחוויות תרבותיות.

חופש המצפון

רוב החיילים הבודדים בירושלים באים ממשפחות חרדיות. המחיר שהם שילמו על הבחירה לשרת בצבא, הוא על פי רוב נתק מוחלט מבני משפחותיהם. חלק גדול מהעבודה ב"מכון ירושלים לצדק" הינו מתן סיוע בצרכים ניהוליים: עזרה בענייני חוזים, ריהוט דירות, סיפוק בגדים ומתן כתובת לסיוע.