close

פעילות עם משמעות

ערכי חירות, צדק ושלום בישראל היו חזונת של אבות האומה ושל הנביאים אשר קדמו להם והם אלו המנחים את פעילות מכון ירושלים לצדק

זנות וסחר בבני אדם למען זכויות האדם פרויקט חיילים בודדים פעילות משפטית