close

פרוייקט החיילים הבודדים של צה"ל

בשנת 2009 הזדעזענו לגלות את מצבם הקטסטרופאלי של חלק מהחיילים בודדים המשרתים בצה"ל. לחיילים בודדים אין משפחה לחזור אליה בסופי השבוע. החלטנו לסייע לחיילים אלה, על ידי הצגת הנושא בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ועל ידי מתן עזרה ישירה.

יום כיף בבריכה
חוגגים ביחד עם חייל בודד את סיום קורס הקצינים שלו

שבת וארוחות חג

בכל יום שישי אנחנו מזמינים את החיילים הבודדים הגרים בירושלים לבית מלון "יהודה" לאכול ארוחות שישי. בחגים יהודיים וישראלים אנחנו מממנים ארוחות חגיגיות לחיילים במסעדות קצת אחרות.

מספר פעמים בשנה אנחנו לוקחים את החיילים, שרובם מגיעים ממשפחות במצוקה, לטיולי יום ברחבי הארץ במטרה לספק להם תמיכה חברתית וחוויות תרבותיות.

חופש המצפון

רוב החיילים הבודדים בירושלים באים ממשפחות חרדיות. המחיר שהם שילמו על הבחירה לשרת בצבא, הוא על פי רוב נתק מוחלט מבני משפחותיהם. חלק גדול מהעבודה במכון ירושלים לצדק קשור במתן סיוע בצרכים ניהוליים: עזרה בענייני חוזים, ריהוט דירות, סיפוק בגדים ומתן כתובת לסיוע.