2014: דיכוי אתני ע"י האיסלאם הקיצוני

עקירת תושבים, רדיפות ורצח שימשו בעבר ומשמשים כיום את האסלאם הרדיקלי לביצוע טיהור אתני במזרח התיכון. דף מידע זה, המתמקד באופן ספציפי בדאע"ש, חושף את פעולותיו האכזריות של האסלאם הרדיקלי נגד קבוצות אתניות ב-2014.

  • בחירת שפה:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development