לגדול תחת שלטון של אלימות – זכויות אדם של ילדים פלסטיניים

הפרות זכויות האדם של ילדים תחת שלטון הרשות הפלסטינית וחמאס

דו"ח זה בוחן את המידה שבה מקיימות הרשויות השלטוניות הפלסטיניות בגדה המערבית ובעזה את אמנת האומות המאוחדות לזכויות הילד (CRC). אוכלוסיית הגדה המערבית ורצועת עזה, אשר מנתה 4,550,368 נפש ב-2014 שמתוכם 47.5% מתחת לגיל 18, היא אחת האוכלוסיות הצעירות ביותר במזרח התיכון. לפי נתוני הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה (PCBS) והבנק העולמי, בשנת 2014 היו 40% מן האוכלוסייה מתחת לגיל 15, ו-30% בין הגילאים 15 ו-29. ב-2013 היו 70% מהפלסטינים בגדה המערבית ובעזה מתחת לגיל 24. על כן החשיבות ההולכת וגדלה ביישומה של אמנת זכויות הילד. ההפרות המשמעותיות ביותר של זכויות הילד אשר אירעו לאחרונה בגדה המערבית ובעזה ומפורטות בדו"ח זה, מלמדות שלא היה בכוונתם של הרש"פ או החמאס למלא אחר התחייבויותיהם הבינלאומיות.

  • לדוח המלא:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development