חומה? גדר? תשובת ישראל לטרור הגובר

האם מדובר בחומה? האם מדובר בגדר? האם מדובר במחסום של הפרדה אתנית?
קיילב מאיירס בוחן, ביחד עם מכון ירושלים לצדק, את הסיבות לבנייתה של גדר ההפרדה ומה היא באמת, ומנפץ כמה מהמיתוסים הקשורים לנושא זה.

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development