הצהרת מכון ירושלים לצדק לוועדת זכויות האדם של האו"ם (ICCPR)יום שני 31/07/2023

מצ"ב הצהרת המכון ירושלים לצדק בפני וועדת זכויות האדם של האו"ם אשר התקיימה בתאריך ה3.7.2023 – במענה לדו"ח שהגישה "מדינת פלסטין". (על בסיס הדו"ח שכתב, והגיש המכון ביום 31.5.2023).
בהצהרה ובדו"ח אנו מאירים זרקור ומביעים דאגה בפני הוועדה וחבריה בעניין הפרות חוזרות ונשנות של "מדינת פלסטין". הפרות אלו מהוות סטייה מהתחייבויותיה של פלסטין המנויות באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR).
בהצהרה הנ"ל ניתן למצוא את בקשת המכון מהוועדה, לקרוא לפלסטינים לאמץ וליישם שורה של  צעדים לקידום ושמירה על זכויות אדם עפ"י האמנה.

"חברי וועדת זכויות האדם הנכבדים,
אני מייצגת כאן היום את מכון ירושלים לצדק, ארגון המקדיש את פעילותו לקידום ושמירה על זכויות
האדם במרחב המזרח התיכון, כדי להעלות בפני הוועדה הנכבדת, את דאגותינו מהפרות זכויות אדם
שביצעה ומבצעת "מדינת פלסטין". הפרות אלו מהוות סטייה מהתחייבויותיה המנויות באמנה הבין-
לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ה-ICCPR).
מדאיגים במיוחד הם ספרי הלימוד המשמשים את בתי ספר הפלסטינים. ספרי הלימוד והנלמד בהם,
עומדים בסתירה לעקרונות זכויות האדם ומפארים אלימות, והכל במסגרת אינדוקטרינציה של ילדים
פגיעים.
זאת ועוד, ההגדרה של מדינת פלסטין לטרור חורגת מהסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים. היא
מקדמת ומעודדת טרור באופן פעיל ומעניקה משכורות קבועות לטרוריסטים, ביחס לחומרת המעשה
האלים שביצעו.
השימוש השיטתי של מדינת פלסטין במגנים אנושיים כרוך בכפייה של אזרחים להישאר באזורים
המהווים מטרות צבאיות והסתרת נשק בבתי ספר, בתי חולים ובנייני מגורים או בסמוך אליהם.
הדיווחים על עינויים שיטתיים והתעללות במתקני מעצר פלסטיניים מטרידים עד מאוד, שכן הנחיות
הניתנות על-ידי בכירים מורשים תורמות להתעללות זו. הרשויות הפלסטיניות כשלו בנקיטת אמצעים
נאותים כדי לחקור, להטיל אחריות על העבריינים ולספק צדק ופיצוי לקורבנות.
מדאיגה היא ההסתה לאלימות ושנאה, הרווחת בתקשורת, בפלטפורמות חברתיות, בנאומים
פומביים, בספרי לימוד ובאירועי תרבות.
השימוש המטריד של "מדינת פלסטין" בילדים בפעולות איבה ניכר, כאשר למעלה מ-30 קטינים
השתתפו באלימות בשנת 2022, כולל יריות ודקירות. בנוסף, חמאס מארגן מחנות קיץ הכוללים
קליטת ילדים לתוכניות אימוני צבא ונשק.
לסיכום, הריני לבקש מכבוד וועדת זכויות האדם להמליץ למדינת פלסטין לאמץ שורת צעדים
וכדלקמן:
• הסירו לאלתר כל חומר אלים ומעורר שנאה מספרי הלימוד.
• אימצו את ההגדרה הבינלאומית לטרור והפסיקו את התמיכה הכלכלית למעורבים בפעולות
טרור.

• הפסיקו את השימוש במגנים אנושיים והסתרת מטרות צבאיות באזורים אזרחיים.
• הפסיקו את העינויים והבטיחו חקירות, העמדה לדין והטלת אחריות על המעורבים בכך.
• מנעו קידום של שנאה ואלימות.
• שימרו על זכויותיהם של ילדים פלסטינים ומנעו מעורבותם בפעולות איבה.
יישום המלצות אלו יתרום לשמירה על זכויות האדם וטיפוח השלום ב"מדינת פלסטין".
תודה!"

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development