תכנית חינוכית נגד זנותשבת 28/01/2017

כבר בשלב מוקדם זיהינו כי לחינוך החברה ולשינוי השיח הציבורי בנושא הזנות תהיה חשיבות מכרעת ביצירת שינוי אמיתי בישראל. עלה בידינו להציג את המסר שלנו בשידורי הטלוויזיה בישראל וליצור סרט קצר תחת הכותרת "זונה", החושף את תעשיית המין בישראל. כמו כן פעלנו כדי לחנך ישראלים צעירים בנושא וערכנו הקרנות פומביות של סרטים העוסקים בתעשיית המין.

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development