הסכסוך הישראלי-פלסטיני: 10 מיתוסים המונעים שלום

מכון ירושלים לצדק מונה את עשרת המיתוסים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אשר לעיתים קרובות מתפרש כשדה קרב פוליטי רווי דעות קדומות. הבלבול השורר סביב הסכסוך הינו רב. אנו מעוניינים להפריך את המיתוסים הללו המעכבים בפועל השגת שלום. בסרטון זה, נעמוד על התפקיד אותם מילאו מנהיגים דוגמת יאסר ערפאת ואהוד ברק, לצד ארגונים כגון אונר"א.

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development