האם אונר"א איבד את המנדט? מבט מעמיק לסוכנות האו"ם לפליטים פלסטינים

דו"ח זה מנתח את ההיסטוריה והביצועים הסותרים המוכחים של אונר"א ושל נציבות האו"ם לפליטים. משימתו המקורית של אונר"א התערערה באופן מכריע עקב שילוב של שחיתות מערכתית והתערבות בסוגיות הפוליטיות הפנימיות של המדינות המארחות. לאחרונה כלל הדבר מידה הולכת וגוברת של הסכמה שבשתיקה, שלא לומר תמיכה גלויה, בעוינות אידיאולוגית כלפי ישראל ובטרור אזורי. לעומת זאת, נציבות האו"ם לפליטים נותרת נאמנה למשימתה המקורית, ומפגינה ביצועי עבר מוכחים של תמיכה מהותית בקהילות של פליטים. על כן אנו ממליצים על פירוק אונר"א ושילוב הארגון בנציבות האו"ם לפליטים, במידת האפשר ועל פי התועלת.

  • לדוח המלא:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development