סיוע הומניטארי וחיזוק אוכלוסיות בסיכון

פרויקטים הומניטאריים ארוכי טווח

כבוד האדם הוא הערך המרכזי העומד בבסיס כל הפרויקטים שלנו במכון ירושלים לצדק. אנו שואפים לחזק את כל הקהילות להן אנו מעניקים סיוע ולהשפיע על חייהם של בני אדם באופן אישי ורב-משמעות. כדי להשיג זאת, אנו עוסקים בפרויקטים הומניטאריים ארוכי טווח בקרב אוכלוסיות בירושלים הנמצאות בסיכון:

ניצולי שואה בירושלים – כדי ללמוד כיצד אנו עוזרים ומסייעים לניצולי השואה לחצו כאן.

חיילים בודדים בירושלים – כדי לראות את חיילי צה"ל הבודדים והנהדרים שלנו, וכיצד אנו מוודאים שכל צרכיהם יתמלאו לחצו כאן

ראה עדכונים לגבי פרויקט זה בדף החדשות שלנו לחץ כאן
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development