זנות – לא במחוזותינו

חברת הכנסת, שולי מועלם על חשיבותה של הפעילות המשותפת המקדמת חקיקה המבקשת להפליל את צרכני הזנות בישראל.

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development