השחקנים השונים המפקחים על זכויות האדם

דו"ח זה בוחן את השחקנים השונים המעורבים במערכת האו"ם המפקחת על זכויות האדם, ובייחוד גופים הפועלים מכוחן של אמנות ושחקנים הפועלים במסגרת החברה האזרחית. הדו"ח סוקר גם את תפקידן של עמותות לא ממשלתיות (NGO) כשחקנים הפועלים במסגרת החברה האזרחית ומדווחים לגופי האו"ם, ומדגיש את הסוגיות הנוגעות לזכויות האדם אשר זוהו במהלך ההתמחות במכון ירושלים לצדק.

  • לדוח המלא:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development