הבנת הרטוריקה האנטי-ישראלית באו"ם

האו"ם אחראי על הפכיתה של מדינת ישראל לשק חבטות ומושא לגינויים בלתי פוסקים וזאת תוך הזנחת המנדט הניתן לו לצורך שמירה על זכויות אדם תחת שלטונם של משטרים מדכאים.

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development