אותות מעורבים בטורקיה על חופש האדם

העלאת כבוד האדם על ידי מתן זכויות וחופש הוא העיקרון החשוב ביותר בטורקיה?

  • בחירת שפה:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development