זונה

סרט דוקומנטרי שהופק על-ידי מכון ירושלים לצדק, על זנות וסחר בבני אדם במדינת ישראל.
בישראל מתקיים סחר בילדים ובנשים. ב- 5 השנים האחרונות מתו 42 נשים בזנות. כל חודשיים בממוצע מתה אישה כתוצאה מקריסת מערכות בגיל צעיר, אלימות לקוחות, מנות יתר, והתאבדות. אלו המספרים המוכרים לארגונים סיועה ויש להניח שהמספרים האמיתיים גבוהים יותר. על פי מחקרים בינלאומיים, תוחלת החיים של נשים בזנות נמוכה בכ- 35 שנים מתוחלת החיים של האוכלוסיה הכללית.

הכניסה למעגל הזנות מתחילה בגיל נעורים ועל כן יש חשיבות להעלאת המודעות בקרב גורמים שבאים במגע עם בני נוער וצעירים. כמו כן, מחקרים מראים כי שינוי תפיסות כלפי זנות אפשרי בעיקר בגיל צעיר וכן כי צריכת זנות כבר בגיל ההתבגרות מעלה את הסיכויים להפוך לצרכן כרוני. יש להתוות כלים לאיתור, זיהוי והתמודדות עם הכניסה למעגל הזנות.

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development