מעקב אחר תנועת ה-BDS – ינואר 2018

נועת ה-BDS (החרם, משיכת ההשקעות והסנקציות) מבקשת לגרום לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל באמצעות חרם אקדמי, תרבותי וכלכלי. הצד השמאלי של התמונה מסכם את פעילות ה-BDS העולמית במהלך חודש ינואר 2018, ואילו הימין מציג הצלחות פרו-ישראליות, ואנטי-BDS.

  • בחירת שפה:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development