עינויים, השפלות, ענישה ויחס לא אנושי תחת שלטון החמאס והרש"פ

בדו"ח זה בוחן מכון ירושלים לצדק (JIJ) את קיום אמנת האו"ם נגד עינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים (UNCAT), עליה חתמה הרשות הפלסטינית (רש"פ). באמצעות מחקר וראיונות אישיים, מבצע המכון הערכה לפגיעה בזכויות האדם המתרחשת בתחומי השטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית והחמאס, בהתאם לנורמות המשפטיות הבינלאומיות. חרף מחויבותה הפורמלית של הרשות הפלסטינית לסטנדרטים הבינלאומיים של זכויות האדם, מתעד הדו"ח מגוון רחב של הפרות חוזרות ונשנות. נראה כי לאשרור אמנת UNCAT ואמנות בינלאומיות נוספות ע"י הרשות הפלסטינית אין משקל חוקי מספיק כפי שנדרש על מנת לבלום את הפרות זכויות האדם. כל עוד הרשות הפלסטינית אינה מכבדת את האמנה וממשיכה להתיר עינויים ויחס בלתי הולם, לעולם לא ישרור בה חופש אלא פחד מתמיד מעינויים ואי הכרה רשמית בהם.

  • לדוח המלא:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development