זכויותאדם

  • הצהרת מכון ירושלים לצדק לוועדת זכויות האדם של האו"ם (ICCPR) | יום שני 31/07/2023

    מצ"ב הצהרת המכון ירושלים לצדק בפני וועדת זכויות האדם של האו''ם - במענה לדו''ח שהגישה "מדינת פלסטין". ( על בסיס הדו''ח שכתב, והגיש המכון ביום 31.5.2023).
    בהצהרה ובדו''ח אנו מאירים זרקור ומביעים דאגה בפני הוועדה וחבריה בעניין הפרות חוזרות ונשנות של "מדינת פלסטין". הפרות אלו מהוות סטייה מהתחייבויותיה של פלסטין המנויות באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR).
    בהצהרה הנ"ל ניתן למצוא את בקשת המכון מהוועדה, לקרוא לפלסטינים לאמץ וליישם שורה של  צעדים לקידום ושמירה על זכויות אדם עפ''י האמנה.

    קרא עוד
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development