פעילות משפטית במישור הבינלאומישבת 28/01/2017

מחלקת המשפט הבינלאומי של מכון ירושלים לצדק פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה. מנתחת, מנסחת ומגישה דוחות מקיפים ועתירות משפטיות לבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, ממשלות וגופים בינלאומיים רלוונטיים. אנו סבורים כי יישום גישה פרו-אקטיבית תאפשר הגנה מיטבית על חוסנה ותדמיתה של מדינת ישראל ושמירה על זכויות האדם של אזרחי כל המזרח התיכון.

ביום – 06/03/2017, הגשנו לבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג (ICC), עתירה המבקשת לחקור ולהעמיד לדין את מנהיג חמאס בעזה, איסמעיל הנייה, בגין אחריותו בביצוע פשעי מלחמה נגד אוכלוסיה האזרחית בעזה במסגרת מלחמת צוק איתן בשנת 2014.

ביום – 13/9/2018, הנחנו על שולחנו של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג (ICC), עתירה המבקשת את חקירתו של מנהיג חמאס בעזה, איסמעיל הנייה, בגין חלקו בביצוע פשעי מלחמה וגיוס ילדים לצורך השתתפות פעילה במעשי איבה נגד ישראל.

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development