סטטוס יועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האו”םיום שלישי 19/10/2021

ביולי 2021, קיבל מכון ירושלים לצדק הכרה בתפקידו כמוביל עולמי בתחום קידום ושמירה על זכויות אדם, כשזכה בסטטוס יועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האו”ם (ECOSOC).

ECOSOC, משמש כפורום המרכזי לגיבוש ההמלצות המוגשות לאו”ם ולמדינות החברות בו, בתחום המדיניות הכלכלית והחברתית. מכון ירושלים לצדק הינו אחד מכ- 60 ארגונים ישראלים אשר זכו לסטטוס זה ובין קומץ ארגונים לא ממשלתיים העוסקים בתחום זכויות האדם.

קבלת מעמד יוקרתי זה מאפשר לנו לחלוק מניסיוננו רב השנים בתחום העשייה למען שמירה וקידום על זכויות האדם, מעניק לנו גישה ישירה לאירועי האו"ם, מזמין אותנו לקחת חלק פורמלי בפעילות המועצה ולהביע עמדות, לסייע בעבודת המועצה ולפעול להרחבת שיתופי פעולה ופיתוח קשרים מקצועיים עם ארגונים ומדינות ברחבי העולם.

מכון ירושלים לצדק יפעל ללא חת על-מנת:

– לספק ניתוח מקצועי לסוגיות הנוגעות לנושאי זכויות אדם ישירות מניסיוננו בתחום.

– לשמש כגורם מתריע בנושאי זכויות אדם.

– לסייע בפיקוח ויישום הסכמים בינלאומיים.

– לסייע בהעלאת המודעות הציבורית בנושאים רלוונטיים.

– לתרום מניסיוננו ומומחיותינו במסגרת אירועי האו"ם.

– לקחת חלק בכנסים ואירועים בינלאומיים, למסור הצהרות ולשאת נאומים.

– לארגן אירועי צד.

מכון ירושלים לצדק מקבל על עצמו שליחות זו בכבוד ובענווה.

בכוונתנו לפעול ולהוביל את המאמצים לקידום וסיוע ביישום סטנדרטים בינלאומיים מחייבים בדבר זכויות האדם.

 

Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development