השוואה: פליטי מלחמת העולם השנייה מול הפלסטינים וסורים

דו"ח זה בוחן את אוכלוסיות הפליטים באירופה ובפלסטינה שלאחר מלחמת העולם השנייה, ומשווה את המאפיינים עם משבר הפליטים הנוכחי בסוריה. לאחר סיום מלחמת העולם השנייה באירופה ובעקבות היישוב והשילוב מחדש של הפליטים, חלה ירידה במספרם ובמספר מחנות הפליטים באירופה. לעומת זאת, מספרם של הפליטים הפלסטינים ממשיך לצמוח משום שהם לא נקלטו כאזרחים במדינות אשר אירחו אותם. תחת זאת הם ממשיכים לרשת סטטוס של פליטים לאחר שנרשמו ככאלה ע"י סוכנות הפליטים והתעסוקה של האומות המאוחדות, שהיא גוף של האו"ם האחראי באופן בלעדי לפלסטינים.

בנוסף בדוח זה נערכת השוואה של הנסיבות ושל הקריאה למימוש זכות השיבה, בין הפליטים אשר גורשו מגרמניה בתום מלחמת העולם השנייה לבין הפליטים הפלסטינים. מטרת הדו"ח היא להראות כיצד המשך המדיניות הנוכחית של אונר"א ושמירה על מעמד הפליטות של קבוצת אוכלוסייה שלמה אינה הדרך האופטימלית לפתרון המצב.

 

  • לדוח המלא:
  • בחירת שפה:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development