הפליית נשים ברשות הפלסטינית ושלטון החמאס

דו"ח זה מדגיש את הפרות זכויות האדם המבוצעות באופן קבוע ע"י רשויות הממשל הפלסטיניות. אלה כוללות מעצרים שרירותיים, עינויים ועונשים אכזריים, הפרת חופש הביטוי וחופש העיתונות, הפרת חופש הדת וזכויות מיעוטים, ונשים וילדים. האיחוד האירופי וארה"ב חולקים עיקרון מנחה לפיו על כל האומות לקיים ולאשר את זכויות האדם של כל איש ואישה, בכל מקום בו הם מתגוררים בעולם. האיחוד האירופי וארה"ב הם האחראים העיקריים לשימור מנהיגותה של הרשות הפלסטינית באמצעות הענקת סיוע שנתי בסכומי עתק, ונשאלת השאלה עד כמה עליהם לדרוש מהרשות נטילת אחריות?

  • לדוח המלא:
  • בחירת שפה:
Designed by: Studio Reut Tucker Built by: Wordpress Development